Exposicions

Una de les accions que es realitzen per a la difusió del Fons Miquel Martí i Pol és preparar exposicions mensuals o bimensuals a les vitrines situades a l’Espai Miquel Martí i Pol. Aquestes exposicions relacionen una efemèride amb el fons bibliogràfic de Miquel Martí i Pol. Generalment es tracta de commemorar un esdeveniment relacionat amb un autor literari i exposar els llibres que el poeta tenia d’aquest autor. També es fan exposicions sobre les últimes incorporacions documentals al fons o sobre altres temes d’actualitat.

EXPOSICIÓ FEBRER 2015

ANIVERSARI DEL NAIXEMENT DE POMPEU FABRA

Pompeu FabraEl 20 de febrer de 2015 farà 147 anys que va néixer Pompeu Fabra (Gràcia, Barcelona, 20 de febrer de 1868 — Prada, Conflent, 25 de desembre de 1948).

L’Espai Miquel Martí i Pol de la Biblioteca Bac de Roda de Roda de Ter dedica una exposició a aquest Gramàtic i lexicògraf amb una mostra dels llibres del Llegat Miquel Martí i Pol sobre aquest autor.

Estudis. Formació filològica i primers treballs lingüístics

Estudià la carrera d’enginyer industrial, i ocupà una càtedra de química a l’escola d’enginyers de Bilbao, on residí durant deu anys (1902-11). Amb tot, s’afermà en ell la decisió de dedicar-se a l’estudi del català i a la difusió de la correcció de la llengua. Formà part de L’Avenç, on promogué (1890-91) una campanya memorable per a la reforma ortogràfica, amb Jaume Massó i Torrents i Joaquim Casas i Carbó, i tingué una participació destacada en el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1906).

Fabra a l’Institut d’Estudis Catalans. La normalització del català

Cridat per Enric Prat de la Riba i Sarrà, es traslladà a Barcelona, on fou nomenat professor a la càtedra de català creada per la diputació de Barcelona i membre de la novella secció filològica (1911) de l’ Institut d’Estudis Catalans , de la qual més tard fou president (com ho fou també de l’Institut intermitentment de 1921 a 1931); tingué a càrrec seu, encara, la direcció de les oficines lexicogràfiques del mateix Institut.

Primera etapa: la reforma ortogràfica

Promulgà les Normes ortogràfiques (1913), que, bé que sense el seu nom, eren principalment obra d’ell i contenien la part essencial de l’ortografia defensada pel grup de L’Avenç i que serviren per a la formació d’un Diccionari ortogràfic redactat sota la seva direcció (1917).

 

Segona etapa: la gramàtica Catalana

L’any 1918 Fabra publicà, per encàrrec de l’Institut, que l’adoptà com a oficial, la Gramàtica catalana , de la qual han estat fetes set edicions. Contenia les parts obligades, sobretot de morfologia, que eren sovint objecte de controvèrsia i que Fabra resolgué amb esperit obert. Establertes l’ortografia i la gramàtica, es preocupà de l’escola: calia divulgar, a diversos nivells, la doctrina gramatical sancionada. Ell mateix redactà el conegut Curs mitjà de gramàtica catalana , publicat per l’ Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana (1918), amb cinc edicions, que l’any 1968 fou reeditada i ampliada per Ramon Aramon i Serra sota el títol d’ Introducció a la gramàtica catalana . Mentrestant, s’anaven assolint resultats òptims de la seva obra, que eren, ultra l’establiment de les regles gramaticals, la depuració de la llengua, la determinació d’un estil científic i la disponibilitat indefinida: una multiplicitat d’estils dins una sola llengua, ordenada amb lògica. Ho anà obtenint mitjançant articles, conferències, discursos (en part recollits dins El català literari , 1932), la seva relació personal amb els escriptors o bé les Converses filològiques , que apareixien al diari La Publicitat , aplegades després en la Col·lecció Popular Barcino (1954-56) i en les quals palesava tant la seva capacitat de diàleg com el caràcter en progrés que tenia l’ordenació de la llengua catalana. En general, partia del català actual, bé que no deixava de tenir en compte la llengua antiga, els escriptors moderns ni les solucions de les altres llengües romàniques.

 

Tercera etapa: el Diccionari general de la llengua catalana

Concebut com el canemàs del futur diccionari de l’Institut, al Diccionari general de la llengua catalana , publicat el 1932, hi era recollit, amb tot, el vocabulari indispensable per a l’home del seu temps. Per dur a terme tota aquesta obra, Fabra renuncià a altres comeses (per exemple: de lingüística) per a les quals posseïa una preparació excel·lent; en són mostra alguns estudis, com el de les es tòniques del català (1906) o el dels mots àtons en barceloní (1913), dins una línia d’investigació que hagué d’abandonar davant la importància i la urgència de l’endegament i la depuració de la llengua.

 

Activitat docent i projecció pública

Els resultats de la seva obra transcendiren aviat: en el decurs del decenni 1920-30 gaudia ja d’un alt i just prestigi científic, sempre creixent, que el dugué a ésser nomenat catedràtic de la Universitat de Barcelona directament (1932), sense passar pel camí, fins aleshores obligat, de les oposicions a càtedra. Poc temps després, en esdevenir autònoma la Universitat, en fou president del patronat universitari (1933), i, per raó del seu càrrec, sofrí empresonament (1934). Ensems, esdevingué un home molt popular al país i, entre el 1931 i el 1936, fou objecte de molts i reiterats homenatges.

 

Exili i obra pòstuma

El 1939 s’exilià, i residí a París, Montpeller i Prada (Conflent). Malgrat tot, continuà treballant, sobretot en una nova Gramàtica catalana , que veié la llum, ja pòstuma, el 1956, en edició a cura de Joan Coromines i Vigneaux . La universitat de Tolosa (Llenguadoc) el nomenà doctor honoris causa , i la Societat Catalana d’Estudis Històrics , president honorari. Presidí, també, els jocs florals de Montpeller (1946). Hom publicà a l’Argentina la Miscel·lània Fabra (1943), preparada durant la guerra civil a Barcelona i que no pogué arribar a imprimir-s’hi. Amb motiu del centenari de la seva naixença, els Estudis Romànics li dedicaren dos volums, en forma de miscel·lània d’estudis (1968), i arreu foren organitzats actes adients a l’anomenat any Fabra (1968): conferències, discursos, sessions acadèmiques, números de revistes, etc, que contribuïren a enaltir l’obra d’aquell qui per tots ha estat considerat com l’ordenador de la llengua catalana moderna. El 2008 la Generalitat de Catalunya , el Govern Balear i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) n’iniciaren la publicació de l’obra completa, sota la direcció de Jordi Mir i Joan Solà i amb la participació d’Enciclopèdia Catalana, Edicions 62, Editorial Moll i Edicions 3 i 4, que conclogué al juny de 2013.

 

[Font: www.enciclopedia.cat ]