APP L’univers poètic de Miquel Martí i Pol

Què és «L’univers poètic de Miquel Martí i Pol»?

És una aplicació per a tauletes mòbils i pissarres digitals que pretén apropar els infants a la poesia per mitjà de l’obra de Miquel Martí i Pol. L’aplicació està pensada per apropar els infants a la literatura amb l’ús d’il·lustracions atractives i dinàmiques i de jocs que estimulen l’experimentació poètica, la creativitat i la lectura.

L’aplicació és compatible amb iOS i Android.

comjugar

navegadors
android
apple

 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeo-documental amb l’explicació del que entenem per literatura i de l’explicació de l’aplicació.
Títol: “La literatura com a eina de socialització. L’univers poètic de Miquel Martí i Pol”

 

Descobrim l’univers martipolià! Experiència didàctica de l’Escola Emili Teixidor de Roda de Ter.

Educació i noves tecnologies: entorn familiar i entorn escolar

L’app s’adreça a infants d’entre 4 i 12 anys. Atès que es poden fer lectures amb diferents graus de profunditat, l’aplicació permet que puguin gaudir de la poesia tant els nens i nenes que comencen a descodificar o reconèixer paraules com els que comprenen els significats dels poemes.

En l’aprenentatge de la lectoescriptura, així com en l’adquisició de les habilitats bàsiques relacionades amb la cognició i la reflexió a l’entorn d’idees simples o abstractes és fonamental l’acompanyament dels educadors i educadores (pares i mares, mestres, monitors, etc). «L’univers poètic de Miquel Martí i Pol» vol incidir en els entorns alfabetitzadors (l’escola, a casa, etc.) i garantir un suport —en aquest cas digital— que garanteixi, faciliti i fomenti de manera natural el gust literari dels infants i l’educació per mitjà de l’art.

En l’entorn familiar es pretén que l’aplicació «L’univers poètic de Miquel Martí i Pol» s’afegeixi a la biblioteca dels infants i també que sigui útil durant les estones de joc i de repòs, en què es podran llegir i  escoltar poemes, a més de contemplar i reconèixer tot un món il·lustrat. En l’entorn escolar l’objectiu de l’aplicació és doble: en primer lloc, ajudar en el procés d’aprenentatge i consolidació de la lectoescriptura, i en segon lloc encuriosir els infants perquè s’endinsin d’una manera divertida en un univers literari que els pot conduir al gaudi i el gust per l’art. Per tant, les possibilitats que ofereix l’aplicació són molt diverses i, en funció del tractament i l’ús que se’n faci, i també de l’edat els infants, podran experimentar des de l’adquisició de nou vocabulari, fins a compartir sensacions, sentiments i emocions gràcies als versos del poeta de Roda de Ter.

«L’actitud poc entusiasta dels infants respecte a la poesia ve marcada per uns hàbits pedagògics poc adequats. [...] L’anàlisi d’aquesta actitud ens ha fet veure que massa sovint hem enfrontat en fred el nen amb la poesia i per això aquesta ha aparegut com una fortalesa inexpugnable i ha creat una actitud distant. D’altra banda, sovint s’ha presentat la poesia amb un enfocament excessivament centrat en l’examen dels aspectes més teòrics (ritme, rima, estrofismes, etc.). Finalment, era evident que existia una manca d’incentius personals».

Ramon Besora. «Actitud davant la poesia». A: Escola i creativitat, 2003.

«L’univers poètic de Miquel Martí i Pol» vol escurçar el distanciament entre la literatura i els infants amb noves fórmules d’interacció amb el gènere poètic. Les tecnologies digitals, tan presents a la vida quotidiana de petits i grans, ofereixen plataformes que permeten submergir-se en el món poètic mitjançant el joc i la lectura d’una nova tipologia de llibres il·lustrats.

En definitiva, l’aplicació és una eina molt útil per educar el gust per la poesia tant a casa, amb els dispositius mòbils, com a les escoles de primària, amb les pissarres digitals. A més, «L’univers poètic de Miquel Martí i Pol» ha de facilitar el coneixement de l’obra poètica d’un dels autors més universals de la literatura catalana del segle XX.

Juguem amb la paraula pintada! Experiència didàctica de Escola Emili Teixidor de Roda de Ter.

 

«L’univers poètic de Miquel Martí i Pol» a l’escola:

Els mestres i les mestres de primària disposen d’un ventall ampli de textos poètics per treballar a l’aula a través de la pissarra digital.

«L’univers poètic de Miquel Martí i Pol» és un recurs digital integrador, no exclusiu, que permet que els infants amb menys recursos puguin interactuar amb l’univers poètic martipolià a l’aula de l’escola, ja sigui mitjançant les classes amb la mestra o el mestre, o també amb les tauletes digitals que molts centres ja disposen. Sovint, molts centres utilitzen les tauletes mòbils pels anomenats racons (mentre un grup d’infants llegeixen volums de la biblioteca, uns altres ho fan a través de les TIC). «L’univers poètic de Miquel Martí i Pol» pot ser present, doncs, en els dos àmbits.

Descobrim els àpats a la cuina del poeta. Experiència didàctica de l’Escola Emili Teixidor de Roda de Ter.

https://www.youtube.com/watch?v=BrfFkNvOVgo

 

Per què «L’univers poètic de Miquel Martí i Pol»?

El fris bellament il·lustrat que representa el paisatge de Roda de Ter no és res més que la recreació de l’univers de Miquel Martí i Pol, on l’autor va escriure la major part de la seva obra. Un poble petit, en un país petit —deia el poeta a «He heretat l’esperança»—, des d’on escrivia per a tothom:

Visc en un poble petit,
en un país petit
i, tanmateix, vull que quedi ben clar
que això que escric ho escric per a tothom,
i que per mi és com si el món sencer
girés entorn de l’eix dels meus poemes.

 

La il·lustració i el disseny artístic:

En el disseny dels continguts de l’aplicació s’ha tingut cura que el resultat final fos útil per a l’educació artística dels infants i és per això que s’ha vetllat especialment pel disseny artístic i s’ha treballat amb molta cura el tractament de la imatge, des dels grafismes fins a la il·lustració

Dàlia Adillon, encarregada de la il·lustració de l’aplicació, diu que «la gràfica està altament cuidada mitjançant la realització d’una il·lustració que ha tingut en compte tots aquells aspectes que la defineixen: des de la composició, l’equilibri, l’enquadrament, el ritme, etc., amb una gran importància del color i l’estilització, i sempre intentant comunicar de la manera més senzilla i potent possible».

1

La il·lustració ha jugat un paper fonamental en la creació de l’aplicació. Gràcies a la tècnica artesanal, amb l’ús de la pintura acrílica i dels pinzells, s’aporta calidesa i una gran riquesa de textures que, sumades a l’ús plàstic de la tecnologia han convertit la mateixa app en una peça artística.

«L’univers poètic de Miquel Martí i Pol», doncs, és una aplicació altament cuidada des de diferents punts de vista (el literari, el de la programació, el del disseny, el de la il·lustració i el de l’animació), en què ha prevalgut la professionalitat i, sobretot, l’estima i el respecte per l’obra literària de Miquel Martí i Pol adreçada als infants.

2_72
L’univers poètic de Miquel Martí i Pol presenta l’entorn proper del poeta. Il·lustració: Dàlia Adillon.

7

Totes les matges són fetes a l’Escola Mare de Déu del Sòl del Pont de Roda de Ter.

 

Amb el suport de
cultura_h3

ajuntamentbn

Amb la col·laboració de

BiblioBacRodaBN_ll
Logo AAMMP
radioroda13